CRESTEREA VIPERELOR PENTRU VENIN

Home
BIOLOGIA SPECIILOR DE VIPERE
COMPORTAMENTUL VIPERELOR IN MEDIUL NATURAL
ADAPTABILITATEA ÎN CONDITII DE CAPTIVITATE
AMENAJAREA UNEI CRESCATORII DE VIPERE
VENINUL, PRODUCERE SI VALORIFICARE
STUDII FARMACOLOGICE SI ANALITICE PRIVIND VENINUL DE VIPERA AMMODYTES
ACTIVITATI DESFASURATE SI GRADUL DE OCUPARE A TIMPULUI IN CRESCATORIE
ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE UNEI CRESCATORII
ACTIVITATE COMERCIALA
PRODUCTIA DE VENIN
ARTICOLE

ETAPELE DE DEZVOLTARE ALE UNEI CRESCĂTORII

Etapa de laborator
Pentru.a ajuge la performantele unei mari crescătorii se pleacă de la stadiul de laborator în care se pot întreţine până la 50 de vipere. Pentru acest număr de animale este suficient un terariu mare cu suprafaţa de 2 - 3 mz sau 3 lăzi de creştere individuală în care încap 20 de cutii. Pentru şoareci dacă ne-am hotărât să ni-i creştem singuri sunt necesare 5 borcane de 10 I, în care se vor pune 10 femele si 3-4 masculi ca reproducători. Recomandăm să se înceapă cu specia de viperă ammodytes care se adaptează uşor la condiţiile de captivitate. 
In acest stadiu nu trebuie să ne intereseze atât de mult producţia, fiind bine să ne concentrăm asupra realizării unui “optim” în ceea ce priveşte activitatea, timpii ocupaţi, calitatea produsului.
Producţia anuală poate ajunge la 10 -20 g .
Cheltuielile în această etapă au o variabilitate ce depinde de experienţa fiecăruia dar nu se depăşeşte suma de 1.000 $ din care 100 $ cheltuieli pentru achiziţionarea bibliografiei, 450 $ pentru deplasările în teren, în vederea capturării animalelor si 330 $ cheltuieli de amenajare , pentru instrumentar si confecţionarea terariilor. Considerăm că un spaţiu cu o suprafaţă de max. 12mp poate fi găsit cu uşurinţă.
Este etapa în care se fac cel mai uşor îmbunătăţiri si modificări pentru a realiza mai târziu o investiţie eficientă. Atunci când considerăm că ne-am însuşit cunoştinţele de bază, se poate trece la următoarea etapă.

Etapa de fermă mică. 
Investiţia este de cuprinsă între 1.500 - 2.000 $; în această etapă se închiriază un spaţiu în care se separă cele trei activităţi de bază : creşterea şoarecilor, creşterea viperelor si laboratorul de prelucrare a
veninului. Se consideră că deja stăpânim o metodă de înmulţire a viperelor, asa că în această etapă nu se mai cheltuie pentru capturare. Trebuie să deţinem 3 - 4 terarii mari si bateriile de creştere individuală să le folosim pentru creşterea puilor. 
Numărul de şoareci reproducători trebuie să crească la 50 - 60.
Având un număr de vipere cuprins între 100 si 200 ne putem concentra pentru obţinerea unei producţii mari folosind în acest sens exemplarele care dau mult venin, celelalte mentinându-le pentru reproducere. Atunci când cantitatea de venin este de 100 g, putem apela la un institut farmaceutic pentru analize, sigilare si chiar păstrare. În acest fel un eventual client are garanţia că în recipientul nostru se găseşte aceeaşi marfă pe care o arată eticheta si îi putem prezenta un certificat de analiză .
Datorită relaţiilor de colaborare între ferme se poate realiza o cantitate mare de venin, mărind atractivitatea pentru clienţii externi.
Este etapa în care cheltuielile unitare scad , la 30 $ / g , în această valoare fiind inclusă si chiria pe spaţiu. Personalul necesar în această etapă este de 2 îngrijitori, iar veniturile realizate ca profit net sunt de peste 250.000 000 lei/an.

Etapa de fermă. 
Investiţia este de 5000 $ . Este o etapă la care nu s-a ajuns încă în
tară si deci cunoştinţele, noastre sunt depăşite. Există însă ferme în lume care au peste 30.000 de şerpi, acestea găzduind diferite specii de interes economic. Noi înţelegem prin noţiunea de fermă o crescătorie mai modestă în care se găsesc la un moment dat între 500 şi 1000 de vipere. 
Această fermă are o producţie de aproximativ 250 - 500 g anual si are deja formată o piaţă proprie pentru desfacere. Interesant de arătat este faptul că o astfel de fermă poate fi deservită de numai 4 persoane, din care 3 se ocupă de îngrijirea viperelor si o persoană se ocupă de creşterea şoarecilor. Cheltuielile unitare scad în acest caz la 15 - 20 $ / g, iar profitul net depăşeşte 1 miliard
de lei / an.

eXTReMe Tracker